ANKARA ABİSİ İYİLİK DERNEĞİ

SANAL POS ÜZERİNDEN YARDIM TOPLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu         : Ankara Abisi İyilik Derneği

Adresi                         : Piyade, Ahi Mesut Blv No:60 A, 06794 Etimesgut/Ankara

E- posta Adresi :  info@ankaraabisi.org

İrtibat No         : +90 531 031 92 06

Ankara Abisi İyilik Derneği olarak, dernek faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız kapsamında aşağıda teferruatları ile izah edilen kimi kişisel verileri işleme zaruretimiz hâsıl olmaktadır. Söz konusu veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken, kanun uyarınca veri sahibi olan ilgili kişilere ait kişisel verilerin güvenliği, mahremiyeti ve korunması için 6698 sayılı kanunun işaret ettiği uyumu ihzar etmeye çalışmaktayız. Gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünyada, dernek tüzüğümüzde yer alan yardım faaliyetlerimizi daha etkin biçimde yerine getirebilmek adına, bir hayalimiz var diyerek çıktığımız bu yolda siz değerli destekçilerimizden sanal pos üzerinden yardım toplamaya başlamış bulunmaktayız.

Bu minvalde tarafınıza sunulan iş bu aydınlatma metni kapsamında; sanal pos üzerinden uzaktan toplanan yardımlara ilişkin işlemler sırasında tarafımızca ve aramızda toplanan verilerin güvenliğine dair veri taahhütnamesi bulunan sanal pos hizmet sağlayıcısı firma (PayTR) vasıtası ile işlenen verilerinize ilişkin iş bu aydınlatma metnini dikkatinize sunmaktayız. Ankara Abisi İyilik Derneğine sanal pos üzerinden yardımlarını iletecek olan dernek üyelerine/gönüllerine/gönüllü adaylarına/ bağışçılarına/destekçilerine/tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. Kişilere, kurumlara açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK ’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza iş bu aydınlatma metni ile bildirmekteyiz.

SANAL POS ÜZSRİNDEN YARDIM TOPLAMA FAALİYETİ SIRASINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin;

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Ankara Abisi İyilik Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak sanal pos üzerinden yapılan yardımlar vasıtası ile otomatik, elektronik şekilde, sitemize girmeniz sebebi ile kullanılan internet çerezleri vasıtası ile toplanmaktadır.

Sanal pos üzerinden uzaktan toplanan yardımlara ilişkin işlemler sırasında tarafımızca ve aramızda toplanan verilerin güvenliğine dair veri taahhütnamesi bulunan sanal pos hizmet sağlayıcısı firma (PayTR) üzerinden aşağıda ifade edildiği şekli ile veri toplama faaliyeti icra edilir;

  1. Müşteri ürünün/hizmetin sergilendiği web sitesine ( https://www.ankaraabisi.org/  )ulaşır.
  2. Ödeme yapmak istediği hizmeti/yardımı belirler, sitemizdeki bağış yap butonuna tıklar,
  3. Ödeme formunu sitede doldurur “veya” ortak ödeme sayfasına yönlenir.
  4. PayTR’a herhangi bir üyelik gerçekleştirmeden ödemesini tamamlar.
  5. Ödeme işlemi PayTR güvenlik alt yapısı tarafından doğrulanarak onaylanır.
  6. Web sitesine ödemenin güvenli ve başarılı olduğu bilgisi verilir.

Ankara Abisi İyilik Derneği’nin internet siteleri üzerinden on-line olarak yapmış olduğunuz başvurular,

İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler, Sosyal medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı, Evla İnsani Yardım Derneği’nin tarafınızca doldurulan gönüllü adayı bilgi formu, gönüllü taahhütnamesi, vb. form ve taahhütnameler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veri sahibinin kişisel verileri;

Teknolojinin büyük bir hızla gelişim gösterdiği ve dijitalleşmenin ileri düzeyde arttığı günümüzde, dernek tüzüğümüzde yer alan yardım ve iyilik faaliyetlerini daha etkin biçimde gerçekleştirmek adına, derneğimize ait https://www.ankaraabisi.org/ sitemiz üzerinden sanal pos üzerinden yardım toplama faaliyetlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda sanal pos üzerinden yardımlarınızı tarafımıza iletebilmeniz amacı ile kredi/hesap kartı bilgileriniz ile kimlik bilgileriniz tarafımızca ve veri işleme faaliyetine dair hizmet sunucusu olup derneğimizle verilerin güvenlik ve mahremiyetine dair veri taahhütnamesi imzalayan sanal pos sağlayıcısı PayTR tarafından işlenmektedir.

Ülke ve şehir verileriniz yani genel lokasyon bilgileriniz ise Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereği, dernek tüzel kişiliğine sahip olan yapılanmamızın yurt dışından almış olduğu bağış ve yardımları, ilgili dernekler masasına bildirme yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacı ile kanuni yükümlülüğümüz sebebi ile işlenmektedir.

İrtibat veriniz, tarafımıza yapılan yardım ödemelerinde şüpheli/yanlış işlem olduğuna dair kaygı duymamız, bu tarz işlemleri teyit edebilmemiz ve tarafınıza teşekkürlerimizi iletebilmemiz ile yardım faaliyetlerimiz kapsamında tarafınızı bilgilendirebilmek amacı ile işlenmektedir.

Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi,

Kişisel veri sahibinin yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma / yedeklenmesi,( Sadece ödemem ilgisi ve tutarı)

Bilginin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahibini bildirilecek sair amaçlarla,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR

Veri aktarımı yapılması durumunda kamu kurumu dışındaki kişi/kurumlar ile derneğimiz arasında verilerin korunması ve mahremiyetine ilişkin veri taahhütnameleri imzalanmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Ankara Abisi İyilik Derneği’nden talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca derneğimize daha önce bildirilen ve dernek sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

ANKARA ABİSİ İYİLİK DERNEĞİ

VAR BİR HAYALİMİZ